Navigatie
Vacatures

Projectmatig werken

De structuur van Groenen Bouw & Onderhoud is gebaseerd op het projectmatig werken met interne projectteams. Ze worden geformeerd uit leden van diverse afdelingen, ongeacht de aard en grootte van de opdracht. Op deze wijze wordt optimaal gebruik gemaakt van de aanwezige kwaliteit in onze organisatie, inclusief nazorg en service.

De organisatie van Groenen Bouw & Onderhoud bestaat uit:

  • Bedrijfsbureau, waarin zijn ondergebracht projectvoorbereiding, projectenbegeleiding, calculatie, inkoop, ketensamenwerking en lean implementatie;
  • Productie, waarin zijn ondergebracht projectmanagement en uitvoering;
  • Beheer en Onderhoud, waarin zijn ondergebracht: technisch beheer, onderhouds- en garantiewerken, materieeldienst, timmerfabriek, algemene dienst en 24-uurs Servicedienst.

Ondersteunende afdelingen zijn:

  • Financiële Zaken, waarin onder meer de projectadministratie is ondergebracht voor de projectgerichte kostenbewaking;
  • KAM (Kwaliteit, Arbo en Milieu);
  • Personeel en Organisatie;
  • Secretariaat.

Het omgaan met projecten met vooraf vastgestelde prijzen en het werken met open begroting, is ons volledig eigen. Vandaar dat opdrachtgevers en architecten er de laatste jaren de voorkeur aan geven, de kennis van ons bedrijf in een vroeg stadium te gebruiken. Juist dan is het mogelijk de uitvoeringstechnieken en planningsaspecten optimaal te benutten, om zo een hoogwaardig product in een goede prijs-/ kwaliteitsverhouding te verkrijgen.