Navigatie
Vacatures

Beleid voor veilig werken

Veiligheid gaat veel verder dan het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen, aldus Thanny. “Je moet beginnen bij de bron. Zo vraag je je bijvoorbeeld steeds af, of bepaalde materialen gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Loopt een werknemer op de bouwplaats veiligheidsrisico’s bij een bepaalde werkwijze? Bij een risico-inventarisatie worden alle mogelijke scenario’s in kaart gebracht, met de daarbij behorende gevaren voor mens en milieu. Risico’s zullen er altijd zijn, maar het gaat erom hoe je die kunt beheersen om zo de kans op ongevallen of schade te voorkomen of in ieder geval te minimaliseren. In deze tijd waarbij planningen en efficiency steeds verder onder druk komen te staan, is een goede beheersing van risico’s belangrijker dan ooit. Groenen Bouw & Onderhoud beseft dit als geen ander en besteed er daarom veel aandacht aan. En bij het werken in bewoonde omgevingen, waar Groenen veel mee te maken heeft, gaat het natuurlijk niet alleen om de eigen medewerkers maar ook om de bewoners en omwonenden”.

Wetgeving

“De laatste tijd wordt steeds meer gekeken naar de effecten van fijnstof. Zo bevatten onder andere beton en bakstenen kwartsstof, dat schadelijk is voor de longen. Hetzelfde geldt voor houtstof, of vezels van glas- of steenwol. Voordat er wetgeving komt in relatie tot het risico van werken met bepaalde stoffen, kan daar jaren overheen gaan. Denk maar eens aan de wetgeving met betrekking tot asbest. We proberen daarom zoveel mogelijk pro-actief te werk te gaan en al maatregelen in te voeren, vóórdat er schade wordt aangericht. Dat is altijd beter dan achter de feiten aanlopen. Het nemen van eigen verantwoordelijkheid en je steeds afvragen waar het beter kan, hoort gewoon bij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen”.

Afvalscheiding

“Wist je dat 90 tot 95% van bouwafval kan worden gerecycled? Het kan hergebruikt worden, zoals bijvoorbeeld de verwerking van puingranulaat in de wegenbouw. En restafval dat verbrand wordt met energieterugwinning. Bij een renovatieproject heb je doorgaans aardig wat afval, veel meer dan bij nieuwbouw. Groenen Bouw & Onderhoud plaatst daarvoor doorgaans een milieustraat met diverse containers voor de verschillende afvalstromen en stemt dit goed af met de onderaannemers. Ook dat is onderdeel van goed project-management”.