Navigatie
Vacatures
De Groenen RGS-methode

Resultaatgericht samenwerken met de Groenen RGS-methode

Resultaatgericht samenwerken (RGS) is de nieuwe standaard voor totaalonderhoud in vastgoed. Het biedt grote voordelen voor alle partijen in de keten. Zowel in termen van kostenbesparingen als in kwaliteit. Met de Groenen RGS-methodiek wordt het onderhoud van vastgoed voor zowel de korte als lange termijn geoptimaliseerd.

Verantwoordelijkheid op basis van prestatieafspraken

Op basis van vooraf bepaalde prestatie-eisen neemt Groenen Bouw & Onderhoud alle verantwoordelijkheid voor de reparatieservice, het periodieke onderhoud en het mutatieonderhoud. Daarbij kunnen naast de opdrachtgever ook collega-aannemers worden betrokken. In plaats van uitgebreide bestekken wordt gewerkt met duidelijk omschreven prestatieafspraken. Afspraken waar iedereen in de keten achter staat, meetbaar en transparant. Onze monteurs kunnen 365 dagen per jaar 24/7 op een gewenst dagdeel worden ingepland. De opdrachtgever ontvangt slechts 13 facturen per jaar en houdt volledige grip op de kosten.

Transparantie met een gezamenlijk doel

Alles draait om samenwerking. Als er fouten worden gemaakt spreken we elkaar daarop aan. Kwaliteit en klanttevredenheid worden doorlopend gemonitord. Via onze digitale portal is alle informatie 24/7 inzichtelijk voor de opdrachtgever en alle ketenpartners. Via ons callcenter worden reparaties direct ingepland en gekoppeld aan de servicemonteurs.

Met RGS maken we het verschil

Door resultaatgericht samenwerken streven we samen met de opdrachtgever en ketenpartners naar een steeds beter en stabiel kwaliteitsniveau. Maximale efficiency in een langdurige samenwerking, met minimale overlast voor de bewoners. We leggen de focus op duurzaamheid en circulair bouwen volgens de principes van The Natural Step. Ook veiligheid, gezondheid, kwaliteit van wonen en waardevastheid van het vastgoed worden optimaal geborgd.

Met diverse woningcorporaties passen we de Groenen RGS-methode succesvol toe. Een klanttevredenheid van minimaal 8+ is het resultaat.