Navigatie
Vacatures
Duurzaam renoveren met voorzetgevels en zonnepanelen

Verduurzamen van woonwijken

Het grote thema van deze tijd is duurzaam en circulair bouwen en renoveren. Als specialisten in renovatie en onderhoud richten we ons o.a. op het verduurzamen van bestaande woonwijken. Woningcorporaties leggen zichzelf duurzaamheids-doelstellingen op. Enerzijds om ervoor te zorgen dat de energiekosten van woningen verlaagd worden, anderzijds om de toekomstige waarde van het vastgoed veilig te stellen. Groenen Bouw & Onderhoud is voor veel woningcorporaties een partner in verduurzamingstrajecten, van ontwikkeling/engineering tot uitvoering, nazorg en klanttevredenheidsonderzoek.

Hergebruik en materiaalkeuzes

Groenen Bouw & Onderhoud adviseert zowel bij het maken van strategische verduurzamingsplannen als meerjaren-onderhoudsplannen. Daarbij koppelen we duurzaamheidsmaatregelen zoveel mogelijk aan natuurlijke vervangingsmomenten. Zo voorkomen we dubbele kosten. Ook proberen we zoveel mogelijk vrijkomende materialen te hergebruiken, afhankelijk van kwaliteit en gewenste levensduur. Oude dakpannen bijvoorbeeld, kunnen worden gereinigd en hergebruikt in plaats van gerecycled.
Een ander voorbeeld van duurzaam renoveren is het gebruik van natuurlijke isolatiematerialen zoals vlas, hennep en schapenwol. Het gebruik van duurzame energiebronnen is voor Groenen Bouw & Onderhoud vanzelfsprekend.

Prefab voorzetgevels

Ook werken we met prefab voorzetgevels, voorzien van steenstrips, waarmee oude woonwijken zeer efficiënt en duurzaam getransformeerd kunnen worden tot een eigentijds straatbeeld. Transportbewegingen worden hiermee zoveel mogelijk beperkt.