Navigatie
Vacatures

Privacyverklaring Groenen Bouw & Onderhoud

Groenen Bouw & Onderhoud is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij respecteren de privacy van onze werknemers, klanten, leveranciers en alle andere partijen waarmee we samenwerken. We zetten ons in om iedereen die bij Groenen Bouw & Onderhoud werkzaam is, danwel in opdracht van Groenen Bouw & Onderhoud werkzaamheden verricht waarbij persoonsgegevens betrokken zijn, te doordringen van de verantwoordelijkheid met betrekking tot privacy-bescherming. Jaarlijks wordt beoordeeld of ons privacybeleid nog actueel is, zo vaak als nodig wordt dit beleid herzien.

Voor vragen en/of opmerkingen over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met:
Groenen Bouw & Onderhoud B.V.
De Run 3117
5503 LH Veldhoven
Tel. 040 – 230 99 11
E-mail: info@groenen-bouw.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Groenen Bouw & Onderhoud verwerkt de persoonsgegevens van werknemers, voormalig werknemers, sollicitanten, stagiaires en tijdelijke werknemers zoals ZZP’ers en onderaannemers.
Groenen Bouw & Onderhoud verwerkt gegevens van opdrachtgevers, bewoners, leveranciers, overige zakenpartners en iedereen die persoonsgegevens achterlaat op onze website of op andere wijze aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voornaam
– Achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Functie binnen het bedrijf of de organisatie waarvoor u werkzaam bent
– Adresgegevens van het bedrijf of de organisatie waarvoor u werkzaam bent
– Telefoonnummer vast
– Telefoonnummer mobiel
– Privéadres
– E-mailadres

Geheimhouding
Alle aan Groenen Bouw & Onderhoud verstrekte persoonsgegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld. Groenen Bouw & Onderhoud, de medewerkers van Groenen Bouw & Onderhoud en zij die in opdracht van Groenen Bouw & Onderhoud toegang hebben tot persoonsgegevens zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Groenen Bouw & Onderhoud verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– het verzenden van door u opgevraagde informatie
– het afhandelen van betalingen
– verzenden van onze nieuwsbrieven en andere publicaties
– u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– om goederen en diensten bij u af te leveren
– Groenen Bouw & Onderhoud verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bewaren van persoonsgegevens
Groenen Bouw & Onderhoud bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, opgeslagen of gebruikt.

Delen van persoonsgegevens
Groenen Bouw & Onderhoud verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Groenen Bouw & Onderhoud blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Groenen Bouw & Onderhoud gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies, door uw webbrowser zodanig in te stellen dat er geen cookies worden opgeslagen. Informatie die reeds in uw browser is opgeslagen kunt u verwijderen via de browserinstellingen.

Google
Via onze website wordt ook een cookie geplaatst van het bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die Google verzamelt wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Groenen Bouw & Onderhoud en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@groenen-bouw.nl.
We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Beveiligen van persoonsgegevens
Groenen Bouw & Onderhoud neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Websites van derden
Op de website en in nieuwsbrieven van Groenen Bouw & Onderhoud kunt u links aantreffen naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd draagt Groenen Bouw & Onderhoud geen verantwoordelijkheid voor de omgang met uw persoonsgegevens door deze derden.

Aanpassen privacybeleid
Groenen Bouw & Onderhoud behoudt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. Wijzigingen zullen altijd op deze website worden gepubliceerd. Voor vragen over het privacybeleid van Groenen Bouw & Onderhoud kunt u altijd contact opnemen.