Navigatie
Vacatures
ISO certificering Groenen Bouw & Onderhoud

Bedrijfsstructuur en werkprocessen uitgebreid getoetst

Al enkele jaren werkt Groenen Bouw & Onderhoud aan het opbouwen van een structuur die voldoet aan de ISO-norm. Eind mei van dit jaar was het zover dat het hele bedrijf door de certificerende instantie gecontroleerd werd op de wijze van werken en beheren, zowel op kantoor als op projectlocaties.

Kwaliteitsbeheer en werkstructuren hebben bij Groenen Bouw & Onderhoud al enkele jaren alle aandacht. Dit sluit ook aan bij zaken als Lean Planning en Lean Management die in de hele bouwsector aan de orde zijn. Tijdens de ISO-audit op 30 en 31 mei is gebleken dat Groenen Bouw & Onderhoud in aanmerking komt voor het ISO-certificaat en daarmee voldoet aan de strenge kwaliteitseisen die hierbij gesteld worden.

De ISO certificering is een maatstaf voor het op de juiste wijze toepassen van processen en structuren. Daarbij gaat het o.a. om communicatielijnen, taken, verantwoordelijkheden en het terugbrengen van fouten en verspillingen. Met als resultaat: kostenbesparingen en optimaliseren van de efficiency. Zodra het certificaat is uitgereikt berichten we hierover.