Navigatie
Vacatures

© Twycer / www.twycer.nl

Persbericht Gemeente Eindhoven: Onderhoud gebouwen gaat naar MKB in Eindhoven of de regio

Er zijn zeven bedrijven die het onderhoud gaan doen voor het gemeentelijke vastgoed, waarmee 24 miljoen euro gemoeid is. Het gaat om schilderwerk, dakwerkzaamheden en bouwkundige werkzaamheden. Zij gaan vanaf 2022 50% van het onderhoud aan alle gemeentelijke gebouwen uitvoeren. De overige 50% – wat onder andere het installatietechnisch onderhoud is – wordt in 2022 en 2023 opnieuw op de markt gezet.

Opmerkelijk daarbij is dat deze bedrijven in Eindhoven of in de buurt van Eindhoven gevestigd zijn. De wens van de gemeente om het plaatselijke MKB meer opdrachten te gunnen, wordt daarmee ingelost. Emissieloos transport en social return waren belangrijke speerpunten in de aanbesteding, naast reactietijden en planmatig onderhoud.

Gecontracteerde bedrijven
Voor het schilderwerk:
1. Caspar de Haan te Eindhoven
2. Coolen Schilders te Eindhoven
Voor de dakwerkzaamheden:
1. ZND te Eindhoven
2. Verkoelen te Weert
Voor de bouwkundige werkzaamheden:
1. Van Rijswijck te Eindhoven
2. Borrenbergs te Luijksgestel
3. Groenen te Veldhoven

Duurzaamheid

Er is voor een lange looptijd (6 jaar) gekozen en daarmee ook voor de verbinding met het Schone Lucht Akkoord. Daarbij is er een verplichting om na 2025 met zero emissie bedrijfswagen en vrachtwagens te rijden om binnen de ring te mogen komen en uiteraard duurzaamheid in het algemeen.
Er is specifiek gekozen om een uitvraag op te stellen waarin de inschrijvers de verplichting hebben om na 2025 met zero emissie voertuig naar de plaats van de werkzaamheden te komen. De gemeente heeft een matrix op gesteld variërend van traditionele bedrijfswagen tot aan zero emissie voertuigen, elektrisch, op waterstof of een (bak)fiets. Hoe duurzamer de inschrijving was des te meer kans de inschrijver had om het werk aan te nemen. Duurzaamheid is niet alleen maar te bepalen door de bedrijfswagen die de inschrijver hanteert, maar ook de aantal kilometers. Door aan de matrix ook de afstanden toe te rekenen tot aan de grens van de gemeente wordt de totale reductie van uitstoot in zijn geheel beschouwd. Daardoor maakten lokaal en regionaal gevestigde inschrijvers iets meer kans op het winnen van de aanbesteding.

Social Return (SROI) 

Juist in een tijd dat veel branches personeel tekort komen, is opleiden en goede begeleiding door bedrijven zelf belangrijk om personeelstekorten in te lopen. Iedereen heeft namelijk talent; soms kan met bepaalde begeleiding of aanpak iemand een waardevolle werknemer worden in een bedrijf. Alle zeven bedrijven doen iets extra’s op het gebied van social return, dus voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, bovenop de standaardeisen.

  • Caspar de Haan B.V. stelt 1% van de omzet van deze opdracht beschikbaar om doelgroep te ondersteunen in coaching en begeleiding.
  • Schilder- en Isolatiewerken Coolen B.V. verhoogt de SROI-verplichting van 5% naar 8%. Tevens wordt 0,2% van de jaaromzet beschikbaar gesteld aan maatschappelijke doelen in de directe omgeving van het werk.
  • ZND Dakbedekking B.V. heeft eigen opleidingsinstituut, een brede samenwerking met regionale partners, organiseert gastlessen en gaatdeze onderdelen uitbreiden gedurende deze raamovereenkomst.
  • Verkoelen Dakspecialisten Service & Beheer B.V. verhoogt de SROIverplichting van 2% naar 4%. (ter info: SROI verplichting lag lager dan bij schilderwerk i.v.m. andere verdeling arbeid vs materiaal)
  • Aannemersbedrijf van Rijswijck verhoogt de SROI-verplichting van 2% naar 5%. (ter info: SROI verplichting lag lager dan bij schilderwerk i.v.m. andere verdeling arbeid vs materiaal)
  • Borrenbergs bouwbedrijf B.V. verhoogt de SROI-verplichting van 2% naar 3%. (ter info: SROI verplichting lag lager dan bij schilderwerk i.v.m. andere verdeling arbeid vs materiaal)
  • Groenenbouw & Onderhoud B.V. verhoogt de SROI-verplichting van 2% naar 5% en wil in 2022 het PSO certificaat trede 2 behalen.

Bovenstaande partijen zijn maatschappelijk betrokken en (gaan) doen ook al veel andere dingen, zoals sponsoring (sport)clubs, sponsoring busvervoer voor een school, gastlessen op scholen, sociaal inkopen en samenwerking met diverse lokale maatschappelijk organisaties. Tevens is PSO Prestatieladder Socialer Ondernemen) (ruim) aanwezig.