Navigatie
Vacatures

16-03-2020
Geachte relatie,

Het Coronavirus heeft een forse impact op onze maatschappij. Ook Groenen Bouw & Onderhoud zet zich in om verdere verspreiding van het Coronavirus te voorkomen. Uiteraard volgen wij de richtlijnen van het RIVM. Daarnaast passen wij een aantal specifieke maatregelen toe. Hieronder treft u een korte opsomming aan van de werkzaamheden die wel en niet uitgevoerd worden door het team Service & Onderhoud. Deze lijst is opgesteld a.d.h.v. de huidige stand van zaken op 16-3-2020.

 

  • Reparatieverzoeken: Wij proberen het klantcontact tot een minimum te beperken, daarom nemen wij momenteel enkel urgente en spoed reparaties aan. Bij normale reparatieverzoeken vragen wij de bewoners en opdrachtgevers opnieuw met ons contact op te nemen zodra de situatie genormaliseerd is.
  • Reparaties worden enkel uitgevoerd op adressen waar geen zieke personen aanwezig zijn. Indien onze monteur op een adres komt waar een ziek persoon aanwezig is, dient hij rechtsomkeer te maken.
  • Wij voeren momenteel geen opnames uit in bewoonde woningen.
  • Wij starten geen nieuwe mutatiewerkzaamheden of WMO aanpassingen op in bewoonde woningen.
  • Wij voeren nog wel mutatiewerkzaamheden en SLA werkzaamheden uit in lege woningen.
  • Werkzaamheden aan de buitenzijde van de woning worden nog wel uitgevoerd.
  • Lopende mutatiewerkzaamheden en reparaties proberen wij zoveel mogelijk af te werken conform planning.
  • Onze monteurs hebben bovenop de richtlijnen van het RIVM extra instructies ontvangen m.b.t. hygiëne.

 

De gezondheid van iedereen staat voorop! Heeft u vragen, neem gerust contact met ons op via uw contactpersoon van Groenen, of via ons algemene telefoonnummer 040-230 99 11.