Navigatie
Vacatures

PERSBERICHT

Eindhoven, 18 januari 2019

Samenwerking Duurzaamheidspact werpt eerste vruchten af

Door intensieve samenwerking, binnen de pijlers innovatie en productie (renovatie/onderhoud) zetten de deelnemers van het Duurzaamheidspact grote stappen in verduurzaming. Dat werd duidelijk tijdens de werkconferentie Duurzaam wonen en bouwen: handen uit de mouwen in het Van Abbemuseum op donderdagochtend 17 januari.

Door kennis, kunde en middelen te bundelen, kunnen de Eindhovense woningcorporaties en de gemeente met dezelfde middelen meer bereiken, en op die manier woningen en gebouwen sneller en goedkoper verduurzamen.

De bijeenkomst in het Van Abbemuseum was goed bezocht, met afgevaardigden van alle deelnemers van het Duurzaamheidspact en organisaties uit de regio die duurzaamheid een warm hart toedragen. Diederik Samsom, supervisor van het pact en onderhandelaar van de klimaattafel, prikkelde en inspireerde de aanwezigen vanuit zijn visie op een duurzaam gebouwde omgeving.

Resultaten van het afgelopen half jaar

Deelnemers van het pact presenteerden 5 resultaten die gerealiseerd zijn:

 • De warmtestrategie Eindhoven.
  Het is complex om te bepalen welke buurten wanneer in aanmerking komen om aan de slag te gaan met aardgasloos. Daarvoor zijn workshops geweest met de deelnemers van het Duurzaamheidspact. De uitkomst van de workshops wordt gebruikt bij het uitwerken van een tool / methodiek die helpt bij het kiezen van wijken. De basis voor het vervolg is gelegd.
 • Samen slim: menukaarten voor verduurzaming
  Het winnende idee van de 1e challenge, menukaarten met voorgestelde ingrepen voor verduurzaming per type woning, is verder uitgewerkt. Er is een inventarisatie gemaakt van woningtypen en de beste ingrepen voor verduurzaming. Het idee is nu klaar om verder uit te werken voor het slimmer en duurzamer uitvoeren van groot onderhoud.
 • Routeboek productie: synergie creëren met slim onderhoud en renovatie
  Er zijn stappen gezet op het gebied van gezamenlijk renoveren. Daarvoor is een systematiek ontwikkeld en alle corporaties hebben hun input geleverd van geplande renovaties en onderhoud tot 2024. Dat is het vertrekpunt om te bepalen waar we slim samen kunnen werken, bijvoorbeeld rondom gezamenlijke inkoop.
 • Routeboek innovatie: gezamenlijk innoveren
  Een werkgroep innovatie is opgestart. Het doel van deze werkgroep is het sneller vinden van de juiste oplossingen voor verduurzaming door gezamenlijk pilots te coördineren, plannen en evalueren, en van elkaar te leren. De eerste pilotprojecten zijn gezamenlijk geëvalueerd.
 • Monitor CO2 en duurzaamheid
  De eerste versie van de monitor resultaten duurzaamheid en CO2 is vastgesteld door deelnemers in het pact. Deze wordt elk half jaar bijgewerkt en geeft inzicht in de huidige en potentiële duurzaamheidsimpact.

Twee winnaars van de challenge

De teams: ‘Smaakmakend’ en ‘K OOK (‘massa = kassa’) mogen zich allebei winnaar noemen van de challenge “Over 3 jaar koken alle huurders van een corporatiewoning in Eindhoven zonder gas”. Beide teams geven een andere invulling aan deze uitdaging. Het team ‘Smaakmakend’ maakt de overstap voor huurders aantrekkelijk, met een ‘nu of nooit’ aanbieding, met aandacht voor comfort, veiligheid, financiering en design. Elektrisch koken moet het nieuwe normaal worden. Het team ‘K OOK (‘massa = kassa’) wil profiteren van schaalvoordeel en bewoners in staat stellen om gebruik te maken van lokaal opgewekte duurzame energie (bijvoorbeeld een zonnepark), zodat er voor bewoners geen kosten verbonden zijn aan overstappen op elektrisch koken. De teams gaan samenwerken en krijgen de middelen en ondersteuning om het idee het komende half jaar uit te voeren.

Overdracht voorzitterschap

Luc Severijnen van Woonstichting ’thuis gaf het voorzitterschap door aan wethouder van duurzaamheid en openbare ruimte Jan van der Meer die het komende half jaar voorzitter is van het Duurzaamheidspact. Luc deed dat op toepasselijke wijze met het overhandigen van een gasloze kookplaat. Luc wenste de wethouder succes met waar volgens hem het komende half jaar de uitdaging ligt: “het warm houden van het duurzaam gestookte vuurtje.”

Duurzaamheidspact

De samenwerking tussen gemeente en corporaties kreeg in september 2018 op een bijzondere manier vorm door het ondertekenen van het duurzaamheidspact. De woningcorporaties willen de bestaande voorraad samen verduurzamen. Hierbij kijken alle partijen over de grenzen van hun eigen organisatie heen in belang van het gezamenlijke doel: CO2-neutraal in 2050. Dit pact markeert een kantelpunt in de samenwerking op duurzaamheid, van afstemmen naar samen doen. Eindhoven loopt hiermee voorop in Nederland.

Het Duurzaamheidspact Eindhoven is een initiatief van Gemeente Eindhoven, Sint-Trudo, Wooninc., Woonstichting ’thuis, Woonbedrijf en Platform Eindhovense Klantenraden